Tietosuojakäytäntö.

Tietosuojakäytäntö

Rekisterinpitäjää ja sen suorittamaa henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot  1. Henkilötietojesi hallinnoija on Tophoe Polska Sp. z o.o., jonka kotipaikka on Wrocław, ul. Strzegomska 55D.

  1. Ylläpitäjä ylläpitää verkkosivustoa osoitteessa www.tophoe.pl, jäljempänä 'verkkosivusto'.

  1. Henkilötiedot ovat tässä tietosuojakäytännössä kaikki tiedot tunnistetusta tai tunnistettavissa olevasta luonnollisesta henkilöstä yhden tai useamman erityistekijän perusteella, mukaan lukien laitteen IP-osoite, sijaintitiedot, internet-tunniste sekä evästeiden ja muun vastaavan teknologian avulla kerätyt tiedot.

  1. Henkilötietojen antaminen verkkosivustolla määriteltyjä palveluja koskevan sopimuksen täyttämiseksi on vapaaehtoista, mutta se on myös edellytys sopimuksen tekemiselle. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen johtaa siihen, että sopimusta ei voida tehdä eikä palveluja tarjota.

  1. Lyhenteellä RODO tarkoitetaan 27. huhtikuuta 2016 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679. yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta.

  1. Tässä tietosuojakäytännössä tarkoitettu Käyttäjä on kuka tahansa luonnollinen henkilö, joka vierailee verkkosivustolla.

  1. Palveluun rekisteröityviä henkilöitä pyydetään antamaan tilin luomiseen ja käyttämiseen tarvittavat tiedot. Käsittelyn helpottamiseksi käyttäjä voi antaa lisätietoja ja antaa näin suostumuksensa niiden käsittelyyn. Tällaiset tiedot voidaan poistaa milloin tahansa.

  1. Rekisterinpitäjän on noudatettava asianmukaista huolellisuutta valitessaan ja soveltaessaan asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä käsiteltyjen henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Ainoastaan järjestelmänvalvojan asianmukaisesti valtuuttamilla henkilöillä on täysi pääsy tietokantoihin.

  1. Järjestelmänvalvojan on suojattava henkilötietoja siltä, että niitä ei anneta asiattomien henkilöiden käyttöön tai että niitä käsitellään sovellettavien lakien vastaisesti.

  1. Henkilötietoja ei käsitellä automatisoidusti.

  1. Kävijät voivat selata verkkosivustoa rekisteröitymättä tai antamatta henkilökohtaisia tietoja.
Rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja perusteet  1. Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:  1. palveluun sisältyvien palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen täyttäminen (RODO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella);

  1. rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen täyttäminen (tietosuojasopimuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella);

  1. analyyttiset ja tilastolliset analyysit, jotka koostuvat käyttäjien toimintaa ja mieltymyksiä koskevien analyysien tekemisestä käytettävien toimintojen ja tarjottujen palvelujen parantamiseksi (tietosuojasopimuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella);

  1. omien tuotteiden tai palvelujen markkinointi, mukaan lukien henkilökohtaiset tuotteet tai palvelut (tietosuojasopimuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella);

  1. vaateiden esittäminen tai turvaaminen (RODO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella);

  1. Käyttäjän toiminta verkkosivustolla, mukaan lukien hänen henkilötietonsa, voidaan tallentaa järjestelmälokeihin. Palvelujen tarjoamisen yhteydessä käsiteltyjen lokien yhteydessä kerätyt tiedot. Rekisterinpitäjä käsittelee niitä myös teknisiin tarkoituksiin - tietoja voidaan erityisesti tallentaa ja käsitellä väliaikaisesti tietotekniikkajärjestelmien turvallisuuden ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, esimerkiksi turvakopioiden tekemisen, tietotekniikkajärjestelmiin tehtävien muutosten testaamisen, sääntöjenvastaisuuksien havaitsemisen tai väärinkäytöksiltä ja hyökkäyksiltä suojautumisen yhteydessä.
Henkilötietojen käsittelyajat  1. Tietoja käsitellään pääsääntöisesti palvelun tarjoamisen tai tilauksen täyttämisen ajan, kunnes annettu suostumus peruutetaan tai kunnes tietojen käsittelyä vastaan esitetään tehokas vastalause, jos käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

  1. Käsittelyaikaa voidaan pidentää, jos käsittely on tarpeen mahdollisten vaateiden laatimiseksi, tutkimiseksi tai puolustamiseksi, ja sen jälkeen vain, jos ja siinä määrin kuin laki edellyttää. Käsittelyjakson päätyttyä tiedot poistetaan peruuttamattomasti tai anonymisoidaan.
Tietojen vastaanottajat  1. Palvelujen tarjoamisen yhteydessä henkilötietoja luovutetaan ulkopuolisille tahoille, mukaan lukien erityisesti IT-järjestelmien toiminnasta vastaavat toimittajat, pankkien ja maksuoperaattoreiden kaltaiset tahot, kirjanpito-, lakiasiain-, tilintarkastus-, konsultointi- ja kuriiripalveluja tarjoavat tahot.

  1. Käyttäjän suostumuksella hänen tietojaan voidaan antaa myös muiden tahojen käyttöön niiden omia tarkoituksia varten, mukaan lukien markkinointitarkoitukset.

  1. Henkilötietoja ei siirretä kolmanteen maahan/kansainväliseen organisaatioon.
Evästekäytäntö  1. Verkkosivusto ei kerää automaattisesti mitään tietoja, lukuun ottamatta evästeiden sisältämiä tietoja.

  1. Evästeet (niin sanotut "evästeet") ovat tietoteknisiä tietoja, erityisesti tekstitiedostoja, jotka tallennetaan palvelun käyttäjän päätelaitteeseen ja jotka on tarkoitettu käytettäväksi verkkosivustolla. Evästeet sisältävät yleensä sen verkkosivuston nimen, jolta ne ovat peräisin, sen ajan, jonka ne säilyvät loppulaitteessa, sekä yksilöllisen numeron.

  1. Yksikkö, joka sijoittaa evästeitä palvelun käyttäjän päätelaitteeseen ja käyttää niitä, on palvelun operaattori Tophoe Polska Sp. z o.o., jonka kotipaikka on Wrocław, ul. Strzegomska 55D.

  1. Evästeitä käytetään:  1. verkkosivujen sisällön mukauttaminen käyttäjän mieltymyksiin ja verkkosivujen käytön optimointi; erityisesti nämä tiedostot mahdollistavat verkkosivujen käyttäjän laitteen tunnistamisen ja verkkosivujen asianmukaisen näyttämisen hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa mukautettuna;

  1. tilastojen laatiminen, joiden avulla voimme ymmärtää, miten verkkosivuston kävijät käyttävät sivuja, jotta voimme parantaa niiden rakennetta ja sisältöä.

  1. palvelun käyttäjän istunnon ylläpitäminen (kirjautumisen jälkeen), minkä ansiosta käyttäjän ei tarvitse syöttää käyttäjätunnustaan ja salasanaansa uudelleen jokaisella palvelun alasivulla;

  1. Verkkosivustolla käytetään kahdenlaisia evästeitä:


"istuntoevästeet" ja

"pysyvä" (pysyvät evästeet).

"Istuntoevästeet ovat tilapäisiä tiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän päätelaitteeseen, kunnes käyttäjä kirjautuu ulos, poistuu verkkosivustolta tai sammuttaa ohjelmiston (verkkoselaimen).

"Pysyvät" evästeet tallennetaan Käyttäjän päätelaitteeseen evästeiden parametreissa määritellyksi ajaksi tai kunnes Käyttäjä poistaa ne.

  1. Palvelussa käytetään seuraavanlaisia evästeitä:
  1. "välttämättömät" evästeet, jotka mahdollistavat verkkosivustolla saatavilla olevien palveluiden käytön, esim. todennusevästeet, joita käytetään verkkosivuston todennusta edellyttävissä palveluissa;

  1. turvallisuustarkoituksiin käytettävät evästeet, joita käytetään esimerkiksi verkkosivustolla tapahtuvan todentamisen väärinkäytön havaitsemiseen;

  1. "suorituskykyevästeet", joiden avulla voidaan kerätä tietoa verkkosivuston verkkosivustojen käytöstä;

  1. "toiminnalliset" evästeet, jotka mahdollistavat Käyttäjän valitsemien asetusten "muistamisen" ja Käyttäjän käyttöliittymän mukauttamisen, esimerkiksi Käyttäjän valitseman kielen tai alkuperäalueen, fonttikoon, verkkosivuston ulkoasun jne. osalta;

  1. "mainosevästeet", joiden avulla käyttäjille voidaan toimittaa heidän mielenkiinnon kohteisiinsa paremmin räätälöityä mainossisältöä.

  1. Monissa tapauksissa verkkoselainohjelmisto (verkkoselain) sallii evästeiden tallentamisen käyttäjän päätelaitteelle oletusarvoisesti. Verkkosivuston käyttäjät voivat muuttaa evästeasetuksiaan milloin tahansa. Näitä asetuksia voidaan muuttaa erityisesti siten, että evästeiden automaattinen käsittely estetään selaimen asetuksissa tai että niistä ilmoitetaan joka kerta, kun ne sijoitetaan palvelun käyttäjän laitteisiin. Yksityiskohtaiset tiedot evästeiden mahdollisuudesta ja käsittelystä löytyvät ohjelmiston (verkkoselaimen) asetuksista.  1. Verkkosivuston ylläpitäjä ilmoittaa, että evästeiden käyttöä koskevat rajoitukset voivat vaikuttaa joihinkin verkkosivuston toiminnallisuuksiin.

  1. Evästeet sijoitetaan Palvelun käyttäjän päätelaitteeseen, ja niitä voivat käyttää myös mainostajat ja yhteistyökumppanit, jotka tekevät yhteistyötä Palvelun ylläpitäjän kanssa.

  1. Lisätietoja evästeistä on saatavilla osoitteessa http://wszystkoociasteczkach.pl/ tai selainvalikon Ohje-osiossa.


EVÄSTEIDEN POISTAMINEN JA HALLINTA

  1. Useimmat selaimet antavat käyttäjille mahdollisuuden hallita evästeitä asetuksissaan. Käyttäjien tulisi lukea näiden selainten tietosuojakäytännöt ymmärtääkseen niiden evästeiden käyttöä koskevat säännöt. Evästeiden asettamisen rajoittaminen voi heikentää www.tophoe.pl -sivuston käytön yleistä toimivuutta.


Jos haluat hallita evästeasetuksiasi ja poistaa ne, valitse käyttämäsi verkkoselain alla olevasta luettelosta ja noudata ohjeita jokaisella laitteella, jolla olet vieraillut tophoe.co.uk-verkkotunnuksen verkkosivustolla:

Internet Explorer Kromi Safari Firefox Edge Ooppera

Mobiililaitteet:

Android Safari Windows PhoneKäyttäjän oikeudet  1. Sinulla on oikeus tutustua tietojesi sisältöön, saada kopio tiedoistasi, oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, oikeus tietojen siirrettävyyteen, oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu hallintovirkamiehen oikeutettuun etuun, tai käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen (jos käsittely perustuu suostumukseen).

  1. Tietojen oikaisuoikeus koskee myös Käyttäjää, jolla on tili Verkkosivustolla, antamalla hänelle mahdollisuus muokata tietoja.

  1. Käyttäjällä, jolla on tili verkkosivustolla, on oikeus poistaa se.

  1. Jos haluat peruuttaa tilisi, sinun on lähetettävä viesti otsikolla "Account cancellation" osoitteeseen: kontakt@tophoe.pl Viesti on lähetettävä sähköpostiosoitteesta, joka on määritetty tilillesi tophoe.co.uk-sivustolla. Tilin peruuttaminen ei merkitse henkilötietojen poistamista.

  1. Jos henkilötietojen käsittelyn katsotaan rikkovan RODO:n säännöksiä tai muuta tietosuojalainsäädäntöä, rekisteröity voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaisen puheenjohtajalle.

  1. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskeva pyyntö voidaan tehdä kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjän alla oleviin yhteystietoihin tai suoraan tietosuojavastaavalle.

  1. Pyynnössä on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava tarkasti, mitä pyydetään. Erityisesti se, mitä oikeutta pyynnön esittäjä haluaa käyttää ja mitä käsittelyä pyyntö koskee.

  1. Jos hallintovirkamies ei pysty määrittämään pyynnön sisältöä tai tunnistamaan hakijaa tehdyn ilmoituksen perusteella, hallintovirkamies pyytää hakijalta lisätietoja.

  1. Hakemuksiin vastataan kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos määräaikaa on tarpeen pidentää, hallintovirkamies ilmoittaa hakijalle pidennyksen syyt.

  1. Vastaus lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, josta hakemus lähetettiin, tai kirjeitse lähetettyjen hakemusten osalta tavallisena postina hakijan ilmoittamaan osoitteeseen, ellei kirjeen sisällöstä käy selvästi ilmi, että hakija haluaa, että häneen otetaan yhteyttä sähköpostitse (jos hän on ilmoittanut sähköpostiosoitteen).
Hallinnoijan yhteystiedot

Hallinnoijaan voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteessa kontakt@tophoe.pl. tai postiosoite Tophoe Polska Sp. z o.o. 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 55D.

Tietosuojaselosteen muuttamista koskevat säännöt

Politiikkaa tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.