Regler för webbplatsen.

I. Allmänna begrepp

 • Arbetsordning - denna arbetsordning
 • Tjänsten - webbplatsen "tophoe.pl", som finns på https://www.tophoe.pl.
 • Tjänsteleverantör - företaget Tophoe Polska Sp. z o.o. " med registrerad adress: ul. Strzegomska 55D, Wrocław, NIP: 8943080985,
 • Kund - varje fysisk person som har tillgång till webbplatsen och använder de tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantören via webbplatsen.
 • Elektronisk kommunikation - Kommunikation mellan parterna via elektronisk post (e-post) och kontaktformulär som finns på webbplatsen.

II. Allmänna bestämmelser

 • Villkoren reglerar driften och användningen av webbplatsen och fastställer kundernas och tjänsteleverantörens rättigheter och skyldigheter i samband med användningen av webbplatsen.
 • Syftet med tjänsteleverantörens tjänster är att kostnadsfritt tillhandahålla verktyg i form av en webbplats som gör det möjligt för tjänsteleverantören att ge tillgång till innehåll i form av inlägg, artiklar och audiovisuellt material eller webbapplikationer och elektroniska former.
 • Eventuellt innehåll, artiklar och information som innehåller tips eller råd som publiceras på webbplatsen är endast en allmän informationssamling och riktar sig inte till enskilda tjänstemottagare. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för hur de används av tjänstemottagarna.
 • Mottagaren tar på sig det fulla ansvaret för användningen av det material som görs tillgängligt på webbplatsen, inklusive användningen i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Tjänsteleverantören ger ingen garanti för lämpligheten av det material som publiceras på webbplatsen.
 • Tjänsteleverantören ska inte vara ansvarig för eventuella skador som uppkommer hos tjänstemottagare eller tredje part i samband med användningen av webbplatsen. Alla risker som är förknippade med användningen av webbplatsen, och i synnerhet med användningen och utnyttjandet av den information som finns på webbplatsen, ska bäras av den kund som använder webbplatsen.

III. Användarvillkor

 • Användningen av webbplatsen av varje tjänstemottagare är kostnadsfri och frivillig.
 • Tjänstemottagarna måste läsa villkoren och övriga dokument som utgör en integrerad del av villkoren och måste acceptera dem i sin helhet för att kunna fortsätta använda webbplatsen.
 • Tjänstemottagarna får inte använda de personuppgifter som erhållits på webbplatsen i marknadsföringssyfte.
 • Tekniska krav för att använda webbplatsen:
  • en enhet med en skärm som kan visa webbsidor,
  • Internetanslutning,
  • en webbläsare som visar webbsidor i enlighet med W3C-konsortiets standarder och bestämmelser och som stöder webbsidor som är tillgängliga i HTML5,
  • JavaScript är aktiverat,
  • cookies aktiverade
 • För att garantera säkerheten för Tjänsteleverantören, Tjänstemottagaren och andra Tjänstemottagare som använder Webbplatsen bör alla Tjänstemottagare som använder Webbplatsen följa allmänt accepterade principer förnätverkssäkerhet,
 • Åtgärder som utförs personligen av tjänstemottagare eller med hjälp av programvara är förbjudna:
  • utan skriftligt tillstånd dekompilera och analysera källkoden,
  • utan skriftligt tillstånd orsaka en alltför stor belastning på tjänstens server,
  • utan skriftligt medgivande försöka upptäcka sårbarheter i tjänstens säkerhet och serverkonfiguration,
  • försöka ladda upp kod, skript och programvara till servern och databasen som kan orsaka skador på webbplatsens programvara, andra mottagare av tjänster eller tjänsteleverantören,
  • försöka ladda upp kod, skript och programvara som kan spåra eller stjäla kundernas eller tjänsteleverantörens uppgifter på servern och i databasen,
  • vidta någon åtgärd för att skada, blockera Tjänsten eller hindra Tjänsten från att uppfylla sitt syfte.
 • I händelse av upptäckt av en förekomst eller potentiell förekomst av en cybersäkerhetsincident eller en överträdelse av RODO bör Tjänstemottagarna i första hand rapportera detta till Tjänsteleverantören för att snabbt åtgärda problemet/hotet och skydda alla Tjänstemottagares intressen.

IV. Villkor för registrering

 • Kunderna kan använda webbplatsen utan att registrera sig.
 • Tjänstemottagarna måste vara registrerade och ha ett konto på webbplatsen för att kunna använda de ytterligare tjänster som tillhandahålls på webbplatsen, vilka endast är tillgängliga för Tjänstemottagarna efter inloggning.
 • Det är frivilligt att registrera sig på webbplatsen.
 • Det är gratis att registrera sig på webbplatsen.
 • Varje kund får endast ha ett konto på webbplatsen.
 • Tekniska krav för registrering av konton:
  • att ha ett eget e-postkonto,
 • Genom att registrera sig på webbplatsen samtycker tjänstemottagarna till att tjänsteleverantören behandlar deras personuppgifter i den utsträckning som de har angetts på webbplatsen under registreringsprocessen och till att de senare ändras eller raderas.
 • Tjänsteleverantören har rätt att efter eget gottfinnande stänga av eller radera konton för Tjänstemottagare och därigenom förhindra eller begränsa tillgången till vissa eller alla tjänster, innehåll, material och resurser på webbplatsen, särskilt om Tjänstemottagaren bryter mot dessa villkor, allmänt tillämpliga lagar, principer för social samexistens eller agerar till skada för Tjänsteleverantören eller andra Tjänstemottagare, Tjänsteleverantörens och tredje parters legitima intressen som arbetar eller inte arbetar med Tjänsteleverantören.
 • Alla tjänster på webbplatsen kan ändras vad gäller innehåll och omfattning, läggas till eller dras bort, samt tillfälligt avbrytas eller tillgången till dem kan begränsas, efter tjänsteleverantörens gottfinnande, utan att tjänstemottagarna har möjlighet att göra invändningar i detta avseende.
 • Ytterligare säkerhetsregler för användningen av kontot:
  • Det är förbjudet för Tjänstemottagare som är registrerade på Webbplatsen att dela inloggningsuppgifter och lösenord för sitt konto med tredje part.
  • Tjänsteleverantören har inte rätt och kommer aldrig att begära lösenordet för det valda kontot från kunden.
 • Radering av konton:
  • Varje tjänstemottagare med ett konto på webbplatsen har möjlighet att själv radera sitt konto från webbplatsen.
  • Tjänstens användare kan göra det genom att logga in på sin panel på webbplatsen.
  • När kontot raderas raderas alla identifieringsuppgifter om tjänstemottagaren och användarnamnet och e-postadressen anonymiseras.

V. Villkor för nyhetsbrevstjänsten

 • Tjänstemottagare kan använda webbplatsen utan att prenumerera på nyhetsbrevet.
 • Det är frivilligt att prenumerera på nyhetsbrevet.
 • Det är gratis att prenumerera på nyhetsbrevet.
 • Tekniska krav för nyhetsbrevstjänsten:
  • att ha ett eget e-postkonto,
 • Villkor för nyhetsbrevstjänsten:
  • tillhandahålla ett individuellt e-postkonto i elektronisk form,
  • verifiering av det e-postkonto som du har angett genom att aktivera den länk som skickats till det,
  • samtycker till att få e-postmeddelanden,
 • Omfattning av nyhetsbrevstjänsten:
  • Meddelande om nya nyheter, inlägg, tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som rör webbplatsens tjänster,
  • Meddelande om marknadsföringsaktiviteter från webbplatsens partner (marknadsföringsmeddelanden),
 • Avregistrera dig från nyhetsbrevstjänsten:
  • Alla kunder som prenumererar på nyhetsbrevstjänsten har möjlighet att själva avregistrera sig från tjänsten.
  • Tjänstemottagarna kan göra det via en länk i varje e-postmeddelande som skickas.
  • Om du avregistrerar dig från nyhetsbrevstjänsten tas den angivna e-postadressen bort från tjänsteleverantörens databas.

VI. Villkor för kommunikation och tillhandahållande av andra tjänster på webbplatsen

 • Webbplatsen tillhandahåller tjänster och verktyg som gör det möjligt för mottagarna av tjänsten att interagera med webbplatsen i form av:
  • Kontaktformulär
  • Kommentera inlägg och artiklar
 • Tjänsten tillhandahåller kontaktuppgifter i form av:
  • E-postadress
 • Om en kund kontaktar tjänsteleverantören kommer kundens personuppgifter att behandlas i enlighet med"Integritetspolicy", som är en integrerad del av villkoren.
 • Villkor för hur Tjänstemottagarna lägger ut innehåll på webbplatsen:
  • Det är förbjudet att lägga upp innehåll på webbplatsen som är stötande eller ärekränkande mot tjänsteleverantören, andra tjänstemottagare, tredje part och tredje part,
  • Det är förbjudet att på webbplatsen lägga ut text, grafik, audiovisuella verk, manus, program och andra verk som kunden inte har licens för eller vars upphovsman till äganderätten inte har gett sitt samtycke till fri publicering,
  • Det är förbjudet att publicera vulgärt, pornografiskt och erotiskt innehåll på webbplatsen, liksom länkar till webbplatser med sådant innehåll,
  • Det är förbjudet att på webbplatsen placera skript och program som överbelastar servern, olaglig programvara, programvara som används för att kränka säkerheten och annan liknande verksamhet samt länkar till webbplatser som innehåller sådant material,
  • Det är förbjudet att på webbplatsen placera marknadsförings- och reklaminnehåll för andra kommersiella tjänster, produkter, tjänster eller kommersiella webbplatser.

VII. Insamling av uppgifter om kunder

För att Tjänsteleverantören ska kunna tillhandahålla sina tjänster på ett korrekt sätt, för att skydda Tjänsteleverantörens rättsliga intressen och för att säkerställa att Tjänsteleverantören arbetar i enlighet med tillämplig lag samlar Tjänsteleverantören in och behandlar vissa uppgifter om Användare via Tjänsteleverantören.

För att kunna tillhandahålla sina tjänster på rätt sätt använder och registrerar webbplatsen viss anonym information om användaren i cookies.

Omfattning, syfte, sätt och principer för databehandling finns i bilagorna till villkoren:"Integritetspolicy", som utgör en integrerad del av villkoren.

 • Uppgifter som samlas in automatiskt:
  För att webbplatsen ska fungera smidigt och för statistik samlar vi automatiskt in vissa uppgifter om användaren. Dessa uppgifter omfattar:
  • IP-adress
  • Typ av webbläsare
  • Skärmupplösning
  • Ungefärlig placering
  • Undersidor på webbplatsen som kan öppnas
  • Tid som spenderas på den relevanta undersidan på webbplatsen.
  • Typ av operativsystem
  • Adress till föregående undersida
  • Länkadress
  • Språk i webbläsaren
  • Hastighet för internetanslutning
  • Internetleverantör
  • Anonyma demografiska uppgifter baserade på Google Analytics-data:
   • Genus
   • Ålder
   • Intressen

  Ovanstående uppgifter erhålls via Google Analytics-skriptet och är anonyma.

 • Uppgifter som samlas in vid registreringen:
  Användarnamn, för- och efternamn, e-postadress

  När det gäller inloggade kunder (de som har ett konto på webbplatsen) kan cookies som lagras på kundens enhet innehålla kundens identifierare som är kopplad till kundens konto.

 • Uppgifter som samlas in när du registrerar dig för nyhetsbrevet:
  E-postadress

VIII. Upphovsrätt

 • Tjänsteleverantören är ägare till webbplatsen och upphovsrätten till webbplatsen.
 • En del av de uppgifter som publiceras på webbplatsen är skyddade av upphovsrätt som tillhör företag, institutioner och tredje part, som inte på något sätt är kopplade till tjänsteleverantören, och används enligt erhållna licenser eller baserat på en fri licens.
 • Enligt lagen om upphovsrätt av den 4 februari 1994 är det förbjudet att använda, kopiera, reproducera i någon form eller spara i söksystem, med undantag för sökmotorerna Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook och LinkedIn, alla artiklar, beskrivningar, foton och annat innehåll, grafiskt material, video- eller ljudmaterial på webbplatsen utan skriftligt samtycke eller tillstånd från den juridiska ägaren.
 • I enlighet med lagen av den 4 februari 1994 om upphovsrätt är enkla pressmeddelanden, som endast är information utan kommentarer eller bedömningar från författaren, inte skyddade. Författaren förstår att detta innebär att han får använda informationen från texterna på webbplatsen, men inte längre kopiera hela eller delar av artiklarna, om inte detta anges i det enskilda materialet på webbplatsen.

IX. Ändringar av arbetsordningen

 • Alla bestämmelser i villkoren kan ändras ensidigt av tjänsteleverantören när som helst och utan att ange skäl.
 • Information om ändringar av villkoren kommer att skickas elektroniskt till de mottagare av tjänster som är registrerade på webbplatsen.
 • I händelse av en ändring av villkoren ska bestämmelserna i dem träda i kraft omedelbart efter offentliggörandet för de mottagare av tjänster som inte har ett konto på webbplatsen.
 • Om villkoren ändras ska bestämmelserna i dem träda i kraft med en övergångsperiod på 7 dagar för tjänstemottagare med konton på webbplatsen som registrerats före ändringen av villkoren.
 • En kund som fortsätter att använda webbplatsen efter att villkoren har ändrats anses ha accepterat dem i sin helhet.

X. Slutliga bestämmelser

 • Tjänsteleverantören ska inte vara ansvarig på något som helst sätt, i enlighet med tillämplig lag, för det innehåll som överförs och publiceras på webbplatsen av tjänstemottagarna, för dess sanningshalt, tillförlitlighet, äkthet eller rättsliga brister.
 • Tjänsteleverantören kommer att göra allt för att se till att webbplatsens tjänster erbjuds kontinuerligt. Företaget tar dock inget ansvar för störningar som orsakas av force majeure eller otillåtna ingrepp av tjänstemottagare, tredje part eller externa automatiserade program.
 • Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ändra all information som publiceras på webbplatsen vid en tidpunkt som tjänsteleverantören väljer, utan föregående meddelande till de tjänstemottagare som använder webbplatsen.
 • Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att tillfälligt stänga ner webbplatsen helt eller delvis för att förbättra den, lägga till tjänster eller utföra underhåll, utan föregående meddelande till Tjänstens användare.
 • Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att stänga ner webbplatsen permanent, utan föregående meddelande till Tjänstemottagarna.
 • Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att helt eller delvis överlåta alla sina rättigheter och skyldigheter i samband med Webbplatsen, utan samtycke från eller möjlighet till invändningar från Kunden.
 • De nuvarande och tidigare användarvillkoren finns på den här undersidan under de nuvarande användarvillkoren.
 • För alla frågor som rör driften av webbplatsen kan du kontakta tjänsteleverantören på något av följande sätt:
  • Genom att använda det kontaktformulär som finns på webbplatsen
  Kontakta oss med hjälp av det angivna kommunikationsmedlet enbart för frågor som rör tjänsten.