Sivuston säännöt.

I. Yleiset käsitteet

 • Työjärjestys - tämä työjärjestys
 • Palvelu - verkkosivusto "tophoe.pl", joka toimii osoitteessa https://www.tophoe.pl.
 • Palveluntarjoaja - yritys "Tophoe Polska Sp. z o.o.". ", jonka rekisteröity osoite on ul. Strzegomska 55D, Wrocław, NIP: 8943080985,
 • Asiakas - kuka tahansa luonnollinen henkilö, joka käyttää Sivustoa ja käyttää Palveluntarjoajan Sivuston kautta tarjoamia palveluja.
 • Sähköinen viestintä - Osapuolten välinen viestintä sähköpostin ja verkkosivustolla olevien yhteydenottolomakkeiden välityksellä.

II. Yleiset säännökset

 • Sopimusehdot säätelevät Sivuston toimintaa ja käyttöä ja määrittelevät Asiakkaiden ja Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet Sivuston käytön osalta.
 • Palveluntarjoajan palveluiden tarkoituksena on tarjota maksutta käyttöön Sivuston muodossa olevia työkaluja, joiden avulla Palveluntarjoaja voi tarjota pääsyn sisältöön, joka koostuu viesteistä, artikkeleista ja audiovisuaalisesta materiaalista tai verkkosovelluksista ja sähköisistä lomakkeista.
 • Sivustolla julkaistu mahdollinen sisältö, artikkelit ja tiedot, jotka sisältävät vinkkejä tai neuvoja, ovat vain yleinen kokoelma tietoa, eikä niitä ole suunnattu yksittäisille Palvelun vastaanottajille. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa siitä, että Palvelun vastaanottajat käyttävät niitä.
 • Vastaanottaja ottaa täyden vastuun Sivustolla saataville asetetun aineiston käytöstä, mukaan lukien sen käyttö sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
 • Palveluntarjoaja ei anna mitään takuuta verkkosivustolla julkaistun materiaalin soveltuvuudesta.
 • Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, joita Palvelun vastaanottajille tai kolmansille osapuolille aiheutuu Sivuston käytöstä. Sivuston käyttöön ja erityisesti sivustolla julkaistujen tietojen käyttöön ja hyödyntämiseen liittyvät riskit ovat sivustoa käyttävän asiakkaan vastuulla.

III. Käyttöehdot

 • Sivuston käyttö on jokaiselle palvelun vastaanottajalle maksutonta ja vapaaehtoista.
 • Palvelun vastaanottajien on luettava käyttöehdot ja muut asiakirjat, jotka ovat käyttöehtojen erottamaton osa, ja heidän on hyväksyttävä niiden määräykset kokonaisuudessaan voidakseen jatkaa sivuston käyttöä.
 • Palvelun vastaanottajat eivät saa käyttää verkkosivustolta saatuja henkilötietoja markkinointitarkoituksiin.
 • Verkkosivuston käytön tekniset vaatimukset:
  • laite, jossa on näyttö, jolla voidaan näyttää verkkosivuja,
  • Internet-yhteys,
  • mikä tahansa verkkoselain, joka näyttää verkkosivuja W3C-konsortion standardien ja määräysten mukaisesti ja tukee HTML5-muodossa saataville asetettuja verkkosivuja,
  • JavaScript käytössä,
  • evästeet käytössä
 • Palveluntarjoajan, Palvelun vastaanottajan ja muiden Sivustoa käyttävien Palvelun vastaanottajien turvallisuuden varmistamiseksi kaikkien Sivustoa käyttävien Palvelun vastaanottajien on noudatettava yleisesti hyväksyttyjä verkkoturvallisuusperiaatteita,
 • Palvelun vastaanottajien henkilökohtaisesti tai ohjelmistojen avulla suorittamat toimet ovat kiellettyjä:
  • ilman kirjallista lupaa, lähdekoodin purkaminen ja analysointi,
  • ilman kirjallista lupaa, aiheuttaa kohtuutonta kuormitusta palvelun palvelimelle,
  • ilman kirjallista suostumusta yrittää löytää haavoittuvuuksia palvelun tietoturvassa ja palvelinkonfiguraatiossa,
  • yrittää ladata palvelimelle ja tietokantaan koodia, skriptejä ja ohjelmistoja, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa Sivuston ohjelmistolle, muille Palvelun vastaanottajille tai Palveluntarjoajalle,
  • yrittää ladata palvelimelle ja tietokantaan koodia, skriptejä ja ohjelmistoja, jotka voivat seurata tai varastaa tietoja asiakkailta tai palveluntarjoajalta,
  • ryhtyä mihinkään toimiin vahingoittaakseen tai estääkseen Palvelun toimintaa tai estääkseen Palvelua täyttämästä tarkoitustaan.
 • Jos havaitaan kyberturvallisuusvälikohtaus tai mahdollinen kyberturvallisuusvälikohtaus tai RODO:n rikkominen, Palvelun vastaanottajien on ensisijaisesti ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle, jotta ongelma/uhka voidaan korjata nopeasti ja turvata kaikkien Palvelun vastaanottajien edut.

IV. Rekisteröintiä koskevat ehdot ja edellytykset

 • Asiakkaat voivat käyttää verkkosivustoa rekisteröitymättä.
 • Asiakkaiden on rekisteröidyttävä ja heillä on oltava tili Sivustolla, jotta he voivat käyttää Sivustolla tarjottavia lisäpalveluita, jotka ovat Asiakkaiden käytettävissä vasta, kun he ovat kirjautuneet sisään.
 • Rekisteröityminen verkkosivustolle on vapaaehtoista.
 • Rekisteröityminen verkkosivustolle on maksutonta.
 • Kullakin asiakkaalla voi olla vain yksi tili verkkosivustolla.
 • Tekniset vaatimukset tilin rekisteröintiä varten:
  • oma sähköpostitili,
 • Rekisteröitymällä Sivustolle Palvelun vastaanottajat antavat suostumuksensa siihen, että Palveluntarjoaja käsittelee heidän henkilötietojaan siltä osin kuin ne on syötetty Sivustolle rekisteröintiprosessin aikana, sekä niiden myöhempään muuttamiseen tai poistamiseen.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää tai poistaa Palvelun vastaanottajien tilit oman harkintansa mukaan ja siten estää tai rajoittaa pääsyä tiettyihin tai kaikkiin Sivuston palveluihin, sisältöön, materiaaleihin ja resursseihin, erityisesti jos Palvelun vastaanottaja rikkoo näitä käyttöehtoja, yleisesti sovellettavia lakeja, sosiaalisen rinnakkaiselon periaatteita tai toimii Palveluntarjoajan tai muiden Palvelun vastaanottajien, Palveluntarjoajan ja Palveluntarjoajan kanssa työskentelevien tai yhteistyöstä pois jäävien kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen vastaisesti.
 • Kaikkia Sivuston palveluita voidaan muuttaa sisällöltään ja laajuudeltaan, niitä voidaan lisätä tai poistaa, niiden käyttö voidaan keskeyttää väliaikaisesti tai niiden käyttöä voidaan rajoittaa Palveluntarjoajan harkinnan mukaan ilman, että Palvelun vastaanottajalla on mahdollisuutta vastustaa tätä.
 • Tilin käyttöä koskevat lisäturvasäännöt:
  • Sivustolle rekisteröityneet Palvelun vastaanottajat eivät saa jakaa käyttäjätunnuksiaan ja salasanojaan kolmansille osapuolille.
  • Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta eikä se koskaan pyydä asiakkaalta valitun tilin salasanaa.
 • Tilin poistaminen:
  • Jokaisella Palvelun vastaanottajalla, jolla on tili Verkkosivustolla, on mahdollisuus itse poistaa tilinsä Verkkosivustolta.
  • Palvelun käyttäjät voivat tehdä sen kirjautumalla sisään omalle paneelilleen verkkosivustolla.
  • Tilin poistaminen johtaa kaikkien Palvelun vastaanottajan tunnistetietojen poistamiseen sekä käyttäjätunnuksen ja sähköpostiosoitteen anonymisointiin.

V. Uutiskirjepalvelun ehdot ja edellytykset

 • Palvelun vastaanottajat voivat käyttää verkkosivustoa tilaamatta uutiskirjettä.
 • Uutiskirjepalvelun tilaaminen on vapaaehtoista.
 • Uutiskirjepalvelun tilaus on maksuton.
 • Uutiskirjepalvelun tekniset vaatimukset:
  • oma sähköpostitili,
 • Uutiskirjepalvelun ehdot:
  • yksilöllisen sähköpostitilin tarjoaminen sähköisessä muodossa,
  • ilmoitetun sähköpostitilin vahvistaminen aktivoimalla siihen lähetetty linkki,
  • suostumus saada sähköposti-ilmoituksia,
 • Uutiskirjepalvelun laajuus:
  • ilmoitukset uusista uutisista, viesteistä, kilpailuista ja muista verkkosivuston palveluihin liittyvistä myynninedistämistoimista,
  • ilmoitus verkkosivuston yhteistyökumppaneiden myynninedistämistoimista (markkinointiviestit),
 • Uutiskirjepalvelun tilauksen peruuttaminen:
  • Jokainen uutiskirjepalvelun tilannut asiakas voi itse peruuttaa palvelun tilauksen.
  • Palvelun vastaanottajat voivat tehdä sen jokaisessa lähetetyssä sähköpostissa olevan linkin kautta.
  • Uutiskirjepalvelun tilauksen peruuttaminen johtaa annetun sähköpostiosoitteen poistamiseen palveluntarjoajan tietokannasta.

VI. Sivustolla tapahtuvan viestinnän ja muiden palveluiden tarjoamisen edellytykset

 • Verkkosivusto tarjoaa palveluja ja työkaluja, joiden avulla Palvelun vastaanottajat voivat olla vuorovaikutuksessa verkkosivuston kanssa:
  • Yhteydenottolomake
  • Kommentoi viestejä ja artikkeleita
 • Palvelu tarjoaa yhteystiedot seuraavassa muodossa:
  • Sähköpostiosoite
 • Jos asiakas ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan, asiakkaan henkilötietoja käsitellään"Tietosuojakäytännön" mukaisesti, joka on olennainen osa käyttöehtoja.
 • Ehdot, jotka koskevat Palvelun vastaanottajien sisällön julkaisemista verkkosivustolla:
  • Sivustolla ei saa julkaista sisältöä, joka on loukkaavaa tai herjaavaa Palveluntarjoajaa, muita Palvelun vastaanottajia, kolmansia osapuolia tai kolmansia osapuolia kohtaan,
  • Sivustolla ei saa julkaista tekstiä, grafiikkaa, audiovisuaalista materiaalia, käsikirjoituksia, ohjelmia tai muita teoksia, joihin asiakkaalla ei ole lisenssiä tai joiden tekijänoikeudet eivät ole antaneet suostumustaan vapaaseen julkaisemiseen,
  • Sivustolla ei saa julkaista mautonta, pornografista tai eroottista sisältöä eikä linkkejä sivustoille, joilla on tällaista sisältöä,
  • Verkkosivustolle ei saa sijoittaa palvelinta ylikuormittavia skriptejä ja ohjelmia, laittomia ohjelmistoja, tietoturvan loukkaamiseen käytettäviä ohjelmistoja ja muita vastaavia toimintoja eikä linkkejä tällaisia materiaaleja sisältäville verkkosivustoille,
  • Verkkosivustolle ei saa sijoittaa muiden kaupallisten palvelujen, tuotteiden, palvelujen tai kaupallisten verkkosivustojen markkinointi- ja mainossisältöä.

VII. Asiakkaita koskevien tietojen kerääminen

Jotta Palveluntarjoaja voisi tarjota palveluitaan asianmukaisesti, suojatakseen Palveluntarjoajan lailliset edut ja varmistaakseen, että Palveluntarjoaja toimii sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, Palveluntarjoaja kerää ja käsittelee tiettyjä tietoja Käyttäjistä Palvelun kautta.

Jotta verkkosivusto voi tarjota palvelujaan asianmukaisesti, se käyttää ja tallentaa evästeisiin tiettyjä anonyymejä tietoja käyttäjästä.

Tietojenkäsittelyn laajuus, tarkoitukset, tapa ja periaatteet löytyvät käyttöehtojen liitteistä:"Tietosuojakäytäntö", jotka ovat käyttöehtojen erottamaton osa.

 • Automaattisesti kerätyt tiedot:
  Verkkosivuston moitteetonta toimintaa ja tilastointia varten keräämme automaattisesti tiettyjä tietoja Käyttäjästä. Näihin tietoihin kuuluvat:
  • IP-osoite
  • Selaimen tyyppi
  • Näytön resoluutio
  • Likimääräinen sijainti
  • Sivuston avattavat alasivut
  • Verkkosivuston asianomaisella alasivulla vietetty aika.
  • Käyttöjärjestelmän tyyppi
  • Edellisen alasivun osoite
  • Linkkiosoite
  • Selaimen kieli
  • Internet-yhteyden nopeus
  • Internet-palveluntarjoaja
  • Google Analyticsin tietoihin perustuvat anonyymit demografiset tiedot:
   • Sukupuoli
   • Ikä
   • Kiinnostuksen kohteet

  Edellä mainitut tiedot saadaan Google Analytics -skriptin avulla, ja ne ovat nimettömiä.

 • Rekisteröinnin yhteydessä kerätyt tiedot:
  Käyttäjän nimi, etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite.

  Kirjautuneiden asiakkaiden (joilla on tili sivustolla) osalta asiakkaan laitteeseen tallennetut evästeet voivat sisältää asiakkaan tunnisteen, joka on liitetty asiakkaan tiliin.

 • Uutiskirjeeseen rekisteröitymisen yhteydessä kerätyt tiedot:
  sähköpostiosoite

VIII. Tekijänoikeus

 • Palveluntarjoaja on Verkkosivuston ja Verkkosivuston tekijänoikeuksien omistaja.
 • Osa Sivustolla julkaistuista tiedoista on suojattu tekijänoikeuksilla, jotka kuuluvat yrityksille, laitoksille ja kolmansille osapuolille, jotka eivät ole millään tavalla yhteydessä Palveluntarjoajaan, ja niitä käytetään saaduilla lisensseillä tai vapaaseen lisenssiin perustuvilla lisensseillä.
 • Tekijänoikeuslain (4. helmikuuta 1994) mukaan on kiellettyä käyttää, kopioida, jäljentää missä tahansa muodossa tai tallentaa hakujärjestelmiin, lukuun ottamatta Googlea, Bingiä, Yahoota, NetSprinttiä, DuckDuckGoa, Facebookia ja LinkedIniä, verkkosivustolla olevia artikkeleita, kuvauksia, valokuvia ja muuta sisältöä, graafista, video- tai äänimateriaalia ilman niiden laillisen omistajan kirjallista suostumusta tai hyväksyntää.
 • Tekijänoikeuksista 4. helmikuuta 1994 annetun lain mukaan yksinkertaisia lehdistötiedotteita, jotka ymmärretään pelkkänä tietona ilman tekijän kommentteja tai arvioita, ei suojata. Kirjoittaja ymmärtää tämän tarkoittavan, että hän voi käyttää verkkosivuilla olevien tekstien tietoja, mutta ei saa enää kopioida artikkeleita kokonaan tai osittain, ellei tätä ole mainittu yksittäisessä verkkosivuilla olevassa aineistossa.

IX. Työjärjestyksen muutokset

 • Palveluntarjoaja voi milloin tahansa yksipuolisesti ja ilman perusteluja muuttaa kaikkia käyttöehtojen määräyksiä.
 • Tieto käyttöehtojen muutoksista lähetetään sähköisesti Sivustolle rekisteröidyille palvelun vastaanottajille.
 • Jos käyttöehtoja muutetaan, niiden määräykset tulevat voimaan välittömästi niiden julkaisemisen jälkeen niiden palvelun vastaanottajien osalta, joilla ei ole tiliä Sivustolla.
 • Jos käyttöehtoja muutetaan, niiden määräykset tulevat voimaan 7 päivän siirtymäajalla niiden Palvelun vastaanottajien osalta, joilla on tili Sivustolla, joka on rekisteröity ennen käyttöehtojen muuttamista.
 • Asiakkaan, joka jatkaa sivuston käyttöä sen jälkeen, kun käyttöehtoja on muutettu, katsotaan hyväksyneen ne kokonaisuudessaan.

X. Loppusäännökset

 • Palveluntarjoaja ei ole millään tavoin vastuussa sovellettavan lain sallimissa rajoissa Palvelun vastaanottajien Sivustolla lähettämästä ja julkaisemasta sisällöstä, sen totuudenmukaisuudesta, luotettavuudesta, aitoudesta tai oikeudellisista puutteista.
 • Palveluntarjoaja tekee kaikkensa varmistaakseen, että verkkosivuston palveluja tarjotaan jatkuvasti. Se ei kuitenkaan ota vastuuta häiriöistä, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä tai palvelun vastaanottajien, kolmansien osapuolten tai ulkopuolisten automatisoitujen ohjelmien luvattomasta häirinnästä.
 • Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa mitä tahansa Sivustolla julkaistuja tietoja Palveluntarjoajan valitsemana ajankohtana ilman ennakkoilmoitusta Sivustoa käyttäville Palvelun vastaanottajille.
 • Palveluntarjoaja pidättää oikeuden sulkea Sivuston väliaikaisesti kokonaan tai osittain sen parantamiseksi, palvelujen lisäämiseksi tai huoltotoimenpiteiden suorittamiseksi ilman ennakkoilmoitusta Palvelun käyttäjille.
 • Palveluntarjoaja pidättää oikeuden sulkea verkkosivuston pysyvästi ilman ennakkoilmoitusta palvelun vastaanottajille.
 • Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden siirtää osittain tai kokonaan kaikki Sivustoon liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa ilman Asiakkaan suostumusta tai mahdollisuutta vastustaa niitä.
 • Nykyiset ja aiemmat käyttöehdot löytyvät tältä alasivulta nykyisten käyttöehtojen alta.
 • Kaikissa verkkosivuston toimintaan liittyvissä asioissa ota yhteyttä palveluntarjoajaan jollakin seuraavista yhteydenottotavoista:
  • käyttämällä verkkosivustolla olevaa yhteydenottolomaketta
  Ota yhteyttä käyttämällä ilmoitettua viestintävälinettä yksinomaan palveluun liittyvissä asioissa.