Κανόνες της ιστοσελίδας.

I. Γενικές έννοιες

 • Εσωτερικός κανονισμός - ο παρών εσωτερικός κανονισμός
 • Υπηρεσία - ο δικτυακός τόπος "tophoe.pl", που λειτουργεί στη διεύθυνση https://www.tophoe.pl.
 • Πάροχος υπηρεσιών - η εταιρεία "Tophoe Polska Sp. z o.o. " με έδρα: ul. Strzegomska 55D, Wrocław, ΑΜ: 8943080985,
 • Πελάτης - κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στον Ιστότοπο και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Ιστότοπου από τον Πάροχο Υπηρεσιών.
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία - Επικοινωνία μεταξύ των μερών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και μέσω φορμών επικοινωνίας που διατίθενται στον ιστότοπο.

II. Γενικές διατάξεις

 • Οι Όροι και Προϋποθέσεις, διέπουν τη λειτουργία και τη χρήση της Ιστοσελίδας και καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Πελατών και του Παρόχου Υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας.
 • Αντικείμενο των υπηρεσιών του Παρόχου Υπηρεσιών είναι η δωρεάν διάθεση εργαλείων με τη μορφή Ιστοσελίδας, τα οποία επιτρέπουν στους Πελάτες του Παρόχου Υπηρεσιών να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο με τη μορφή αναρτήσεων, άρθρων και οπτικοακουστικού υλικού ή διαδικτυακών εφαρμογών και ηλεκτρονικών εντύπων.
 • Τυχόν περιεχόμενο, άρθρα και πληροφορίες που περιέχουν συμβουλές ή συμβουλές που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν μόνο μια γενική συλλογή πληροφοριών και δεν απευθύνονται σε μεμονωμένους Αποδέκτες Υπηρεσιών. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν ευθύνεται για τη χρήση τους από τους Αποδέκτες των Υπηρεσιών.
 • Ο παραλήπτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη χρήση του υλικού που διατίθεται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την καταλληλότητα του υλικού που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο.
 • Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που υφίστανται οι Λήπτες Υπηρεσιών ή τρίτοι σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου και, ιδίως, με τη χρήση και εκμετάλλευση των πληροφοριών που αναρτώνται στον δικτυακό τόπο, βαρύνουν τον Πελάτη που χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο.

III. Όροι χρήσης

 • Η χρήση της Ιστοσελίδας από κάθε Αποδέκτη Υπηρεσιών είναι δωρεάν και προαιρετική.
 • Οι αποδέκτες των υπηρεσιών υποχρεούνται να διαβάσουν τους Όρους και Προϋποθέσεις και τα άλλα έγγραφα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων και πρέπει να τους αποδεχθούν πλήρως προκειμένου να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα.
 • Οι παραλήπτες των υπηρεσιών δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από τον Ιστότοπο για σκοπούς μάρκετινγκ.
 • Τεχνικές απαιτήσεις για τη χρήση του ιστοτόπου:
  • μια συσκευή με οθόνη ικανή να εμφανίζει ιστοσελίδες,
  • Σύνδεση στο διαδίκτυο,
  • οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ιστού που εμφανίζει ιστοσελίδες σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διατάξεις της κοινοπραξίας W3C και υποστηρίζει ιστοσελίδες που διατίθενται σε HTML5,
  • Ενεργοποιημένη JavaScript,
  • cookies ενεργοποιημένα
 • Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Παρόχου Υπηρεσιών, του Λήπτη Υπηρεσιών και των άλλων Ληπτών Υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, όλοι οι Λήπτες Υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο θα πρέπει να τηρούν τις γενικά αποδεκτές αρχέςασφάλειας δικτύων,
 • Απαγορεύονται οι ενέργειες που εκτελούνται προσωπικά από τους Λήπτες της Υπηρεσίας ή με τη χρήση λογισμικού:
  • χωρίς γραπτή άδεια, η αποσυμπίληση και η ανάλυση του πηγαίου κώδικα,
  • χωρίς γραπτή άδεια, προκαλώντας υπερβολικό φόρτο στον διακομιστή της Υπηρεσίας,
  • χωρίς γραπτή συγκατάθεση, επιχειρεί να ανακαλύψει ευπάθειες στην ασφάλεια της Υπηρεσίας και στη διαμόρφωση του διακομιστή,
  • να επιχειρήσετε να ανεβάσετε κώδικα, σενάρια και λογισμικό στον διακομιστή και τη βάση δεδομένων που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο λογισμικό της Ιστοσελίδας, σε άλλους Λήπτες Υπηρεσιών ή στον Πάροχο Υπηρεσιών,
  • απόπειρα μεταφόρτωσης κώδικα, σεναρίων και λογισμικού που μπορεί να παρακολουθούν ή να κλέβουν δεδομένα από τους Πελάτες ή τον Πάροχο Υπηρεσιών στον διακομιστή και στη βάση δεδομένων,
  • να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια για να βλάψετε, να μπλοκάρετε τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή να εμποδίσετε την Υπηρεσία να εκπληρώσει το σκοπό της.
 • Σε περίπτωση ανακάλυψης της εμφάνισης ή της πιθανής εμφάνισης περιστατικού ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ή παραβίασης του RODO, οι Λήπτες Υπηρεσιών θα πρέπει να το αναφέρουν κατ' αρχάς στον Πάροχο Υπηρεσιών, προκειμένου να αποκατασταθεί γρήγορα το πρόβλημα/απειλή και να διασφαλιστούν τα συμφέροντα όλων των Ληπτών Υπηρεσιών.

IV. Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής

 • Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο χωρίς εγγραφή.
 • Οι Λήπτες Υπηρεσιών πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και να έχουν λογαριασμό στον Ιστότοπο για να μπορούν να χρησιμοποιούν τις πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιστότοπο, οι οποίες είναι διαθέσιμες στους Λήπτες Υπηρεσιών μόνο μετά τη σύνδεση.
 • Η εγγραφή στον Ιστότοπο είναι προαιρετική.
 • Η εγγραφή στον ιστότοπο είναι δωρεάν.
 • Κάθε Πελάτης μπορεί να έχει μόνο έναν λογαριασμό στον Ιστότοπο.
 • Τεχνικές απαιτήσεις για την εγγραφή λογαριασμού:
  • έχοντας ατομικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • Με την εγγραφή τους στον Ιστότοπο, οι Λήπτες Υπηρεσιών συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον Πάροχο Υπηρεσιών στο βαθμό που αυτά έχουν εισαχθεί στον Ιστότοπο κατά τη διαδικασία εγγραφής και στη μετέπειτα τροποποίηση ή διαγραφή τους.
 • Ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να διαγράψει λογαριασμούς των Ληπτών Υπηρεσιών κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, εμποδίζοντας ή περιορίζοντας έτσι την πρόσβαση σε συγκεκριμένες ή όλες τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο, το υλικό και τους πόρους της Ιστοσελίδας, ιδίως εάν ο Λήπτης Υπηρεσιών παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τους κοινώς ισχύοντες νόμους, τις αρχές της κοινωνικής συνύπαρξης ή ενεργεί εις βάρος του Παρόχου Υπηρεσιών ή άλλων Ληπτών Υπηρεσιών, τα έννομα συμφέροντα του Παρόχου Υπηρεσιών και τρίτων που συνεργάζονται ή όχι με τον Πάροχο Υπηρεσιών.
 • Όλες οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μπορούν να αλλάξουν ως προς το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής τους, να προστεθούν ή να αφαιρεθούν, καθώς και να ανασταλούν προσωρινά ή να περιοριστεί η πρόσβαση σε αυτές, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Παρόχου Υπηρεσιών, χωρίς οι Λήπτες Υπηρεσιών να έχουν τη δυνατότητα να αντιταχθούν σχετικά.
 • Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για τη χρήση του λογαριασμού:
  • Απαγορεύεται στους Λήπτες Υπηρεσιών που είναι εγγεγραμμένοι στον Ιστότοπο να μοιράζονται τη σύνδεση και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό τους με τρίτους.
  • Ο Πάροχος υπηρεσιών δεν έχει το δικαίωμα και δεν θα ζητήσει ποτέ τον κωδικό πρόσβασης για τον επιλεγμένο λογαριασμό από τον Πελάτη.
 • Διαγραφή λογαριασμού:
  • Κάθε Λήπτης Υπηρεσιών με λογαριασμό στον Ιστότοπο έχει τη δυνατότητα να διαγράψει ο ίδιος τον λογαριασμό του από τον Ιστότοπο.
  • Οι χρήστες των υπηρεσιών μπορούν να το κάνουν αυτό συνδεόμενοι στον πίνακα τους στον Ιστότοπο.
  • Η διαγραφή του λογαριασμού έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή όλων των δεδομένων ταυτοποίησης του Αποδέκτη της υπηρεσίας και την ανωνυμοποίηση του ονόματος χρήστη και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

V. Όροι και προϋποθέσεις της υπηρεσίας Newsletter

 • Οι παραλήπτες της υπηρεσίας μπορούν να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο χωρίς να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο.
 • Η εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter είναι προαιρετική.
 • Η εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter είναι δωρεάν.
 • Τεχνικές απαιτήσεις για την υπηρεσία Newsletter:
  • έχοντας ατομικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • Όροι και προϋποθέσεις της υπηρεσίας Newsletter:
  • παροχή ατομικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ηλεκτρονική μορφή,
  • την επαλήθευση του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται με την ενεργοποίηση του συνδέσμου που αποστέλλεται σε αυτόν,
  • συγκατάθεση για τη λήψη ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • Πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας Newsletter:
  • κοινοποίηση νέων ειδήσεων, αναρτήσεων, διαγωνισμών και άλλων προωθητικών ενεργειών που σχετίζονται με τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας,
  • κοινοποίηση διαφημιστικών δραστηριοτήτων των συνεργατών του ιστοτόπου (μηνύματα μάρκετινγκ),
 • Διαγραφή από την υπηρεσία Newsletter:
  • Κάθε Πελάτης που έχει εγγραφεί στην υπηρεσία Newsletter έχει τη δυνατότητα να διαγραφεί από την Υπηρεσία.
  • Οι παραλήπτες της υπηρεσίας μπορούν να το κάνουν μέσω ενός συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται.
  • Η διαγραφή από την υπηρεσία Ενημερωτικού Δελτίου έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή της παρεχόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη βάση δεδομένων του Παρόχου Υπηρεσιών.

VI. Όροι επικοινωνίας και παροχής άλλων υπηρεσιών στον Ιστότοπο

 • Ο Ιστότοπος παρέχει υπηρεσίες και εργαλεία που επιτρέπουν στους Λήπτες Υπηρεσιών να αλληλεπιδρούν με τον Ιστότοπο με τη μορφή:
  • Φόρμα επικοινωνίας
  • Σχολιάστε αναρτήσεις και άρθρα
 • Η υπηρεσία παρέχει στοιχεία επικοινωνίας με τη μορφή:
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Εάν ένας Πελάτης επικοινωνήσει με τον Πάροχο Υπηρεσιών, τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την"Πολιτική απορρήτου", η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων.
 • Όροι για την ανάρτηση περιεχομένου από τους Λήπτες Υπηρεσιών στον Ιστότοπο:
  • Απαγορεύεται η ανάρτηση περιεχομένου στον Ιστότοπο που είναι προσβλητικό ή δυσφημιστικό για τον Πάροχο Υπηρεσιών, άλλους Λήπτες Υπηρεσιών, τρίτους και τρίτους,
  • Απαγορεύεται η τοποθέτηση στον Ιστότοπο κειμένων, γραφικών, οπτικοακουστικών, σεναρίων, προγραμμάτων και άλλων έργων για τα οποία ο Πελάτης δεν διαθέτει άδεια χρήσης ή των οποίων ο δημιουργός των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας δεν έχει συναινέσει στην ελεύθερη δημοσίευση,
  • Απαγορεύεται η δημοσίευση χυδαίου, πορνογραφικού και ερωτικού περιεχομένου στον Ιστότοπο, καθώς και συνδέσμων προς ιστότοπους με τέτοιο περιεχόμενο,
  • Απαγορεύεται η τοποθέτηση στον Ιστότοπο σεναρίων και προγραμμάτων που υπερφορτώνουν τον διακομιστή, παράνομου λογισμικού, λογισμικού που χρησιμοποιείται για την παραβίαση της ασφάλειας και άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων, καθώς και συνδέσμων προς ιστότοπους που περιέχουν τέτοιο υλικό,
  • Απαγορεύεται η τοποθέτηση στον Ιστότοπο περιεχομένου μάρκετινγκ και διαφήμισης για άλλες εμπορικές υπηρεσίες, προϊόντα, υπηρεσίες ή εμπορικές ιστοσελίδες.

VII. Συλλογή δεδομένων για τους πελάτες

Προκειμένου ο Πάροχος Υπηρεσιών να παρέχει σωστά τις υπηρεσίες του, να διασφαλίζει τα νόμιμα συμφέροντα του Παρόχου Υπηρεσιών και να διασφαλίζει ότι ο Πάροχος Υπηρεσιών λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο Πάροχος Υπηρεσιών συλλέγει και επεξεργάζεται ορισμένα δεδομένα σχετικά με τους Χρήστες μέσω της Υπηρεσίας.

Προκειμένου να παρέχει σωστά τις υπηρεσίες του, ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί και καταγράφει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον Χρήστη σε cookies.

Το πεδίο εφαρμογής, οι σκοποί, ο τρόπος και οι αρχές της επεξεργασίας δεδομένων είναι διαθέσιμα στα παραρτήματα των Όρων και Προϋποθέσεων:"Πολιτική απορρήτου", τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων.

 • Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα:
  Για την ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου και για στατιστικούς λόγους, συλλέγουμε αυτόματα ορισμένα δεδομένα σχετικά με τον χρήστη. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν:
  • Διεύθυνση IP
  • Τύπος προγράμματος περιήγησης
  • Ανάλυση οθόνης
  • Κατά προσέγγιση τοποθεσία
  • Ανοιγόμενες υποσελίδες του δικτυακού τόπου
  • Χρόνος παραμονής στη σχετική υποσελίδα του δικτυακού τόπου
  • Τύπος λειτουργικού συστήματος
  • Διεύθυνση της προηγούμενης υποσελίδας
  • Διεύθυνση συνδέσμου
  • Γλώσσα προγράμματος περιήγησης
  • Ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο
  • Πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου
  • Ανώνυμα δημογραφικά δεδομένα με βάση τα δεδομένα του Google Analytics:
   • Φύλο
   • Ηλικία
   • Ενδιαφέροντα

  Τα παραπάνω δεδομένα λαμβάνονται μέσω του σεναρίου Google Analytics και είναι ανώνυμα.

 • Δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή:
  Όνομα χρήστη, όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Στην περίπτωση συνδεδεμένων Πελατών (με λογαριασμό στον Ιστότοπο), τα cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή του Πελάτη ενδέχεται να περιλαμβάνουν το αναγνωριστικό του Πελάτη που συνδέεται με το λογαριασμό του.

 • Δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο:
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

VIII. Πνευματικά δικαιώματα

 • Ο Πάροχος Υπηρεσιών είναι ο ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας και των πνευματικών δικαιωμάτων της Ιστοσελίδας.
 • Ορισμένα από τα δεδομένα που αναρτώνται στον Ιστότοπο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα που ανήκουν σε εταιρείες, ιδρύματα και τρίτους, που δεν συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τον Πάροχο Υπηρεσιών, και χρησιμοποιούνται με άδειες χρήσης που έχουν ληφθεί ή βασίζονται σε ελεύθερη άδεια χρήσης.
 • Σύμφωνα με τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας της 4ης Φεβρουαρίου 1994, απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή σε οποιαδήποτε μορφή ή αποθήκευση σε συστήματα αναζήτησης, με εξαίρεση τις μηχανές αναζήτησης Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook και LinkedIn, οποιωνδήποτε άρθρων, περιγραφών, φωτογραφιών και οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου, γραφικών, βίντεο ή ηχητικού υλικού στην Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση ή άδεια του νόμιμου ιδιοκτήτη.
 • Σύμφωνα με τον νόμο της 4ης Φεβρουαρίου 1994 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, τα απλά δελτία τύπου, τα οποία νοούνται ως απλές πληροφορίες χωρίς κανένα σχόλιο ή αξιολόγηση από τον συντάκτη, δεν προστατεύονται. Ο συγγραφέας αντιλαμβάνεται ότι αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες από τα κείμενα του δικτυακού τόπου, αλλά να μην αντιγράψει πλέον όλα ή μέρος των άρθρων, εκτός εάν αυτό αναφέρεται στο μεμονωμένο υλικό του δικτυακού τόπου.

IX. Τροποποιήσεις του εσωτερικού κανονισμού

 • Όλες οι διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς από τον Πάροχο Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, χωρίς αιτιολόγηση.
 • Οι πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους Λήπτες Υπηρεσιών που είναι εγγεγραμμένοι στον Ιστότοπο.
 • Σε περίπτωση αλλαγής των Όρων και Προϋποθέσεων, οι διατάξεις τους τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους για τους Λήπτες Υπηρεσιών που δεν έχουν λογαριασμό στην Ιστοσελίδα.
 • Σε περίπτωση τροποποίησης των Όρων και Προϋποθέσεων, οι διατάξεις τους τίθενται σε ισχύ με μεταβατική περίοδο 7 ημερών για τους Λήπτες Υπηρεσιών με λογαριασμούς στον Ιστότοπο που έχουν εγγραφεί πριν από την τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων.
 • Κάθε Πελάτης που συνεχίζει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα μετά την τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων θεωρείται ότι τους αποδέχεται πλήρως.

X. Τελικές διατάξεις

 • Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, για το περιεχόμενο που μεταδίδεται και δημοσιεύεται στον Ιστότοπο από τους Λήπτες Υπηρεσιών, για το αληθές, την αξιοπιστία, τη γνησιότητα ή τα νομικά ελαττώματά του.
 • Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας προσφέρονται σε συνεχή βάση. Ωστόσο, δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για διακοπές που προκαλούνται από ανωτέρα βία ή μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις από Λήπτες Υπηρεσιών, τρίτους ή τη λειτουργία εξωτερικών αυτοματοποιημένων προγραμμάτων.
 • Ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο σε χρόνο που θα επιλέξει ο Πάροχος Υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους Λήπτες Υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο.
 • Ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, εν όλω ή εν μέρει, προκειμένου να τη βελτιώσει, να προσθέσει υπηρεσίες ή να πραγματοποιήσει συντήρηση, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους Χρήστες της Υπηρεσίας.
 • Ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μόνιμα τη λειτουργία του Ιστότοπου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους Λήπτες Υπηρεσιών.
 • Ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει, εν μέρει ή στο σύνολό του, οποιαδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σχετικά με την Ιστοσελίδα, χωρίς τη συγκατάθεση ή τη δυνατότητα οποιασδήποτε ένστασης από τον Πελάτη.
 • Τους τρέχοντες και τους προηγούμενους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μπορείτε να τους βρείτε σε αυτή την υποσελίδα κάτω από τους τρέχοντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.
 • Για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Ιστότοπου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Πάροχο Υπηρεσιών χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μορφές επικοινωνίας:
  • Χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο
  Επικοινωνήστε χρησιμοποιώντας τα αναφερόμενα μέσα επικοινωνίας αποκλειστικά για θέματα που αφορούν την Υπηρεσία.