Een paar woorden over ons.

Het project is getiteld:

"Ontwikkeling van een innovatieve, op afstand bediende minigraafmachine, aangedreven door enkelfasige elektriciteit tot 240V".


Projectwaarde: 3 284 171,61 PLN

EU-financiering voor het project: 2 339 118 PLN


Hoofddoel van het project is het onderzoek naar en de ontwikkeling van een prototype van een innovatieve, op afstand bediende minigraafmachine op rupsbanden, uitgerust met een volledig elektrische aandrijving die wordt gevoed door een enkelfasige netvoeding van maximaal 240 V, samen met een reeks specifieke uitrustingsstukken. Bovendien bevat het ontwerp batterijen waarmee de minigraafmachine minimaal 1 uur zonder extra vermogen kan werken. De ontwikkeling van een oplossing zal één enkele persoon, in de vorm van de bediener, in staat stellen de machine op afstand te bedienen in bijzonder moeilijke omstandigheden, gevaarlijke locaties met steile hellingen en beperkt zicht op het werkgebied van het werksysteem. De ontwikkelde elektrisch aangedreven minigraafmachine zal een brede waaier van toepassingen kunnen vinden, waaronder werkzaamheden binnenshuis, tuinieren, bouwwerkzaamheden of wegherstellingen.

De belangrijkste doelstellingen van het project zullen worden bereikt door middel van de volgende taken:

- ontwikkeling van uitgangspunten en productconcepten op basis van een diepgaand inzicht in problemen en gebruikersbehoeften met behulp van de methode van Design Thinking

- ontwerp van de minigraafmachine met specifieke hulpstukken en alle systemen die op de minigraafmachine en de hulpstukken van toepassing zijn

- het uitvoeren van een reeks studies en proeven om het ontwerp vanuit functioneel, praktisch en veiligheidsoogpunt te optimaliseren

- analyse van de gebruikte materialen vanuit milieuoogpunt en vervanging ervan door milieuvriendelijker materialen

- bouw van een prototype minigraver, aanbouwdelen en kunststof carrosserie

- een grondige analyse van de minigraafmachine uit een oogpunt van octrooieerbaarheid en in het kader van de serieproductie

 • 06.2016Oprichting van Tophoe Polska

  Begin ontwerp van micrograafmachines met een gewicht van ongeveer 500 kg. De MP360 en MP120 graafmachines werden gecreëerd.
 • 06.2017Raptor 10c

  Het werk aan de Raptor 10c minigraver begint. Er is een prototype ontwikkeld van een minigraafmachine van 1.100 gk met een intrekbaar chassis. Het prototype wordt gekenmerkt door een kracht en hefvermogen die boven de norm liggen.
 • 12.2017NCBiR-project

  Tophoe Sp. z o.o. diende documentatie in voor de financiering van een project voor een mini-elektrische graafmachine.
 • 07.2018Ontvangst van een subsidie van NCBiR

  Er is een subsidie toegekend voor de bouw van een elektrische minigraafmachine. De voltooiing van het team en het werk aan het project zelf is begonnen.
 • 10.2018Bakken voor minigraafmachines

  Ontwikkeling van basisuitrustingsstukken voor de minigraafmachine, zoals de baggerbak en de gewone bak.
 • 12.2018Steenzeefbak

  Er is een prototype zeefbak voor stenen ontwikkeld
 • 06.2019Eerste prototype sloopschaar

  Als onderdeel van het project werd een prototype van een sloopschaar gemaakt.
 • 08.2019Ontwikkeling van een innovatieve 6-in-1 bak voor minigraafmachines

  Ontwikkeling van een 6in1-bak voor minigraafmachines.
 • 10.2019Grijperontwerp voor minigraver

  Er is een prototype van een grijper voor minigraafmachines ontwikkeld. Hij maakt een minimum hefvermogen van 400 kg mogelijk.
 • 12.2019Trommelgrijper met rotator

  Een prototype van een trommelgrijper met een 360-rotator is in ontwikkeling. Hij maakt het heffen en draaien van vaten tot 210 l mogelijk.
 • 04.2020Aanhangwagen met hydraulische lossing

  Een prototype van een aanhangwagen met hydraulische kiepinrichting is in ontwikkeling. wordt gekenmerkt door een zeer robuust cipra-ontwerp en een draagvermogen van meer dan 800 kg.
 • 06.2020Voltooiing van afschuifproeven

  De fysieke tests van het prototype van de schaar zijn voltooid en er is begonnen met de ontwikkeling van een schaar die met elke minigraver en slooprobot kan werken
 • 09.2021e-Raptor 10c

  Er is een prototype van een elektrische minigraafmachine ontwikkeld en er is een begin gemaakt met veldproeven.
 • 11.2021Mockingbird

  Er is een prototype van een grubber voor minigravers ontwikkeld. Messen die met meer dan 2.000 omwentelingen per minuut rooien, maken het mogelijk om comfortabel te rooien en zelfs kleine bomen te vellen.
 • 02.2022Sneeuwschuiver en palletvork

  Prototypes van een sneeuwschuiver met aanbouw aan minigraafmachines en een pallethefvork met verstelbare vorkafstand worden ontwikkeld.
 • 01.2022Boorinstallatie

  Er is een prototype van een boorinstallatie ontwikkeld waarmee boren tot 500 mm vrij kunnen worden bediend met een voeding van 20 l/min van een minigraafmachine. Het product zal binnenkort in de handel komen.
 • 03.2022Afronding van de voorlaatste fase van het NCBiR-project

  Het onderzoek aan de Technische Universiteit van Wrocław is voltooid. Alle mijlpalen zijn bereikt. Er is een begin gemaakt met de commercialisering van de resultaten van het project.
 • 05.2022De X150 sloopschaar gaat in kleine serieproductie.

  Na een aantal fysieke tests te hebben doorstaan, voldeed de schaar aan alle verwachtingen van de klant. Ook in Frankrijk werden tests uitgevoerd. De DTR-documentatie is voltooid en de scharen worden in kleine series geproduceerd. De eerste klanten zullen de scharen in de tweede helft van 2022 ontvangen.
 • 05.2022Nieuwe website en aanwezigheid in sociale media

  Tophoe Polen verandert zijn ontwerp. Er is een nieuwe website gemaakt en er zijn sociale mediacampagnes gelanceerd.

Kernteam

Peter

meer dan 15 jaar ervaring

Verantwoordelijk voor productie en montage. Hij neemt actief deel aan het bouwproces door de techniek in het oog te houden. Controleert samenwerking met coöperanten. Zij heeft uitgebreide contacten in de verwerkende sector. Verantwoordelijk voor de meeste ideeën in het bedrijf. Privé een liefhebber van schieten en autorijden.


Mieczyslaw

meer dan 15 jaar ervaring

Verantwoordelijk voor het maken van DTR en CE documentatie. Neemt actief deel aan het ontwerpproces. Verantwoordelijk voor de contacten met de coöperanten. Zij heeft uitgebreide contacten met leveranciers en vertegenwoordigers van vele componenten op de markt voor bouw- en mijnbouwmachines. Privé, een liefhebber van wapens en de technologieën van morgen.


Alexander

meer dan 5 jaar ervaring

Verantwoordelijk voor de installatie van hydraulische en elektrische aandrijfsystemen op machines. Zij oefent controle uit op onderdelen en details die door externe bedrijven worden geleverd. In zijn vrije tijd ontwerpt en print hij onderdelen met behulp van 3D-technologie.


Tophoe Polen


Adres

ul. Strzegomska 55d

53-611 Wrocław

Polen