ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2017

TOPHOE POLSKA sp. z o.o. (NIP 8943080985, REGON 364863905, KRS 0000626078), zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie części badań przemysłowych i prac rozwojowych dotyczących usługi polegającej na przeprowadzeniu niezbędnych badań i analiz na potrzeby opracowania mini koparki Tophoe o napędzie elektrycznym zasilanym prądem 1-fazowym do 240V z możliwością zdalnego sterowania, w ramach planowanego do złożenia projektu, który zostanie opracowany w odpowiedzi na ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs 5/1.1.1/2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru podwykonawcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.
Szczegółowy opis zamówienia, terminy, warunki udziału w postępowaniu, etc. znajdą Państwo w nw. Załącznikach".

Pobierz zapytanie:  zapytanie ofertowe nr 01_12_2017

Załączniki do zapytania nr 01/12/2017

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 Wykaz usług

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 4 Formularz ofertyRozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/12/2017
Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy (wybieranego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) usługi polegającej na przeprowadzeniu niezbędnych badań i analiz na potrzeby opracowania mini koparki Tophoe o napędzie elektrycznym zasilanym prądem jednofazowym do 240V z możliwością zdalnego sterowania, w planowanym do złożenia w ramach konkursu nr 5/1/1.1.1/2017 projekcie pn. „Opracowanie innowacyjnej mini koparki Tophoe 240V z modułem zdalnego sterowania”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
Katedra Konstrukcji i Badań Maszyn Politechniki Wrocławskiej

Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia na dostawę oprogramowania SOLIDWORKS nr 1/2018

realizowane w ramach projektu pn.:

"Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V"

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/2018
Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
Solidexpert POLSKA sp. z o.o. sp. k.

Pliki do pobrania:

zapytanie ofertowe nr 1-2018

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

 

 


Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia na dostawę zestawów komputerowych i drukarki nr 2/2018

realizowane w ramach projektu pn.:

"Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V"

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 02/2018
Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
Solidexpert POLSKA sp. z o.o. sp. k.

Pliki do pobrania:

zapytanie ofertowe nr 2-2018

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 2-2018

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym zapytanie nr 2-2018

 


Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia na dostawę oprogramowania Solidworks nr 1/2019

realizowane w ramach projektu pn.:

"Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V"

Przetarg zostaje anulowany a tym samym zamówienie ze względów formalnych.

Pliki do pobrania:

zapytanie ofertowe nr 1-2019 strona 4z4

zapytanie ofertowe nr 1-2019 strona 3z4

zapytanie ofertowe nr 1-2019 strona 2z4

zapytanie ofertowe nr 1-2019 strona 1z4

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

 


ZAPYTANIE OFERTOWE – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
NR 1/2019/S
realizowane w ramach projektu pn.:
„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym
do 240V”

19.06.2019

 

Najlepszą ofertę przedstawił:

Solidexpert Polska Sp. z o.o. Sp. K.

ul. G. Zapolskiej 44

30-126 Kraków

Szacowana kwota za przedmiot zapytania: 46243,90 PLN netto

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - szacowanie wartości zamówienia nr 1-2019-S

Załącznik nr 1 DO 1-2019-S Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do 1-2019-S - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO WRAZ Z FALOWNIKIEM

NR 2/2019

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

UWAGA!

Zmiana punktu 8 podpunkt 8.1 w zapytaniu:

Zapis przed zmianą:
8. Opis sposobu przygotowania ofert
8.1 Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej poprzez wysłanie na e-mail na adres m.skalniak@tophoe.pl.

Zapis po zmianie:
8. Opis sposobu przygotowania ofert
8.1 Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej poprzez wysłanie na e-mail na adres m.skalniak@tophoe.pl lub w formie papierowej na adres Zamawiającego: Tophoe Polska Sp. z o.o. ul. Strzegomska 55D, 53-611 Wrocław

15.11.2019

 

Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

EMS ELECTRIC MOTORS SERVICE Sp. z o.o.

 

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 2-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 2-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 2-2019

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 2-2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 2-2019

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 2-2019


Pytania i odpowiedzi:

pytanie 1 do 2-2019

pytanie 2 do 2-2019


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PAKIETÓW BATERII W TECHNOLOGII LiFePo4

NR 3/2019

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

 

UWAGA!

1. Zamawiający dopuszcza minimalny zakres temperatury pracy od -20 - +55 stopni Celsjusza dla pakietu ogniw

2. Zmiana punktu 8 podpunkt 8.1 w zapytaniu:

Zapis przed zmianą:
8. Opis sposobu przygotowania ofert
8.1 Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej poprzez wysłanie na e-mail na adres m.skalniak@tophoe.pl.

Zapis po zmianie:
8. Opis sposobu przygotowania ofert
8.1 Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej poprzez wysłanie na e-mail na adres m.skalniak@tophoe.pl lub w formie papierowej na adres Zamawiającego: Tophoe Polska Sp. z o.o. ul. Strzegomska 55D, 53-611 Wrocław

15.11.2019

 

Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy nie wybrano żadnego gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 3-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 3-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 3-2019

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 3-2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 3-2019

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 3-2019


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PAKIETÓW BATERII W TECHNOLOGII LITOWO-JONOWEJ

NR 4/2019

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

 

UWAGA!

1. Zamawiający dopuszcza minimalny zakres temperatury pracy od -20 - +55 stopni Celsjusza dla pakietu ogniw

2. Zmiana punktu 8 podpunkt 8.1 w zapytaniu:

Zapis przed zmianą:
8. Opis sposobu przygotowania ofert
8.1 Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej poprzez wysłanie na e-mail na adres m.skalniak@tophoe.pl.

Zapis po zmianie:
8. Opis sposobu przygotowania ofert
8.1 Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej poprzez wysłanie na e-mail na adres m.skalniak@tophoe.pl lub w formie papierowej na adres Zamawiającego: Tophoe Polska Sp. z o.o. ul. Strzegomska 55D, 53-611 Wrocław

15.11.2019

 

Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

ELECTREECITY Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 4-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 4-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 4-2019

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 4-2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 4-2019

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 4-2019


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KOMPONENTÓW DO STANOWISKA BADAWCZO-PROTOTYPOWEGO   

NR 5/2019

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

UWAGA!

Zmiana punktu 8 podpunkt 8.1 w zapytaniu:

Zapis przed zmianą:
8. Opis sposobu przygotowania ofert
8.1 Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej poprzez wysłanie na e-mail na adres m.skalniak@tophoe.pl.

Zapis po zmianie:
8. Opis sposobu przygotowania ofert
8.1 Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej poprzez wysłanie na e-mail na adres m.skalniak@tophoe.pl lub w formie papierowej na adres Zamawiającego: Tophoe Polska Sp. z o.o. ul. Strzegomska 55D, 53-611 Wrocław

15.11.2019

 

Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

PPHU Astech Robert Puchała

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 5-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 5-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 5-2019

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 5-2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 5-2019

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 5-2019


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ POMPY HYDRAULICZNEJ WRAZ Z REGULATORAMI

NR 6/2019

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

UWAGA!

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert na pompy z kołnierzem zgodnym z SAE A.

2. Zmiana punktu 8 podpunkt 8.1 w zapytaniu:

Zapis przed zmianą:
8. Opis sposobu przygotowania ofert
8.1 Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej poprzez wysłanie na e-mail na adres m.skalniak@tophoe.pl.

Zapis po zmianie:
8. Opis sposobu przygotowania ofert
8.1 Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej poprzez wysłanie na e-mail na adres m.skalniak@tophoe.pl lub w formie papierowej na adres Zamawiającego: Tophoe Polska Sp. z o.o. ul. Strzegomska 55D, 53-611 Wrocław

15.11.2019

 

Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Iventec Szymon Nadolski

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 6-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 6-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 6-2019

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 6-2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 6-2019

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 6-2019


Pytania i odpowiedzi:

pytanie 1 do 6-2019

pytanie 2 do 6-2019


 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PAKIETÓW BATERII W TECHNOLOGII LITOWO-JONOWEJ

NR 7/2019

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

 

UWAGA!

1. Zamawiający dopuszcza minimalny zakres temperatury pracy od -20 - +55 stopni Celsjusza dla pakietu ogniw

2. Zmiana punktu 8 podpunkt 8.1 w zapytaniu:

Zapis przed zmianą:
8. Opis sposobu przygotowania ofert
8.1 Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej poprzez wysłanie na e-mail na adres m.skalniak@tophoe.pl.

Zapis po zmianie:
8. Opis sposobu przygotowania ofert
8.1 Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej poprzez wysłanie na e-mail na adres m.skalniak@tophoe.pl lub w formie papierowej na adres Zamawiającego: Tophoe Polska Sp. z o.o. ul. Strzegomska 55D, 53-611 Wrocław

15.11.2019

 

Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy nie wybrano żadnego gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 7-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 7-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 7-2019

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 7-2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 7-2019

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 7-2019

Załącznik nr 5 mała dostawka na baterie


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PAKIETÓW BATERII W TECHNOLOGII LITOWO-JONOWEJ

NR 8/2019

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

UWAGA!

1. Zamawiający dopuszcza minimalny zakres temperatury pracy od -20 - +55 stopni Celsjusza dla pakietu ogniw

 

2. Zmiana punktu 8 podpunkt 8.1 w zapytaniu:

Zapis przed zmianą:
8. Opis sposobu przygotowania ofert
8.1 Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej poprzez wysłanie na e-mail na adres m.skalniak@tophoe.pl.

Zapis po zmianie:
8. Opis sposobu przygotowania ofert
8.1 Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej poprzez wysłanie na e-mail na adres m.skalniak@tophoe.pl lub w formie papierowej na adres Zamawiającego: Tophoe Polska Sp. z o.o. ul. Strzegomska 55D, 53-611 Wrocław

15.11.2019

 

Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy nie wybrano żadnego gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 8-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 8-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 8-2019

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 8-2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 8-2019

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 8-2019

Załącznik nr 5 duża dostawka na baterie


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PODNOŚNIKA DWUKOLUMNOWEGO DO WYPOSAŻENIA STANOWISKA BADAWCZO-PROTOTYPOWEGO

NR 9/2019

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

UWAGA

Zmiana punktu 8 podpunkt 8.1 w zapytaniu:

Zapis przed zmianą:
8. Opis sposobu przygotowania ofert
8.1 Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej poprzez wysłanie na e-mail na adres m.skalniak@tophoe.pl.

Zapis po zmianie:
8. Opis sposobu przygotowania ofert
8.1 Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej poprzez wysłanie na e-mail na adres m.skalniak@tophoe.pl lub w formie papierowej na adres Zamawiającego: Tophoe Polska Sp. z o.o. ul. Strzegomska 55D, 53-611 Wrocław

 

15.11.2019

 

Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

PPHU Astech Robert Puchała

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 9-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 9-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 9-2019

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 9-2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 9-2019

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 9-2019


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ZGRZEWARKI IMPULSOWEJ PUNKTOWEJ DO ŁĄCZENIA OGNIW

NR 10/2019

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

Uwaga!

Zmiana punktu 8 podpunkt 8.1 w zapytaniu:

Zapis przed zmianą:
8. Opis sposobu przygotowania ofert
8.1 Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej poprzez wysłanie na e-mail na adres m.skalniak@tophoe.pl.

Zapis po zmianie:
8. Opis sposobu przygotowania ofert
8.1 Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej poprzez wysłanie na e-mail na adres m.skalniak@tophoe.pl lub w formie papierowej na adres Zamawiającego: Tophoe Polska Sp. z o.o. ul. Strzegomska 55D, 53-611 Wrocław

 

15.11.2019

 

Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

PPHU Astech Robert Puchała

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 10-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 10-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 10-2019

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 10-2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 10-2019

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 10-2019


Pytania i odpowiedzi:

pytanie 1 do 10-2019


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROTOTYPU MINI KOPARKI WRAZ Z OSPRZĘTEM

NR 11/2019

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

25.11.2019

 

Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

PPH Satom Tomasz Sałasznik

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 11-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 11-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 11-2019

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 11-2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 11-2019

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 11-2019

Załącznik nr 5 Specyfikacja dodatkowych podzespołów

Załącznik nr 6 - Przykładowe prototypy do zapytania 11-2019


Pytania i odpowiedzi:

pytanie 1 do 11-2019


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ CHŁODNICY OLEJU Z WENTYLATOREM ZASILANYM PRĄDEM STAŁYM

NR 12/2019

 

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

26.11.2019


Ze względu na to, że termin składania ofert został wydłużony do 22.01.2020 do godziny 15.00 proszę o zmianę zapisu z "Oferta – do zapytania nr 12/2019 – NIE OTWIERAĆ przed 15.01.2020 godziną 15.30" na "Oferta – do zapytania nr 12/2019 – NIE OTWIERAĆ przed 22.01.2020 godziną 15.30"

Zmieniono punkt 10.4 w zapytaniu z "Nie ma możliwości korygowania oferty oraz składania więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę. " na "Nie ma możliwości korygowania oferty ale jeden Wykonawca może złożyć więcej niż jedną ofertę."

 

Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Hennlich Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 12-2019 do 22.01.2020

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 12-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 12-2019

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 12-2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 12-2019

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 12-2019

Załącznik nr 5 do 12-2019


Pytania i odpowiedzi:

pytanie 1 do 12-2019


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OBROTOWEGO ZŁĄCZA HYDRAULICZNEGO

NR 13/2019

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

26.11.2019

 

Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Iventec Szymon Nadolski

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 13-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 13-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 13-2019

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 13-2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 13-2019

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 13-2019

Załącznik nr 5 do 13-2019


Pytania i odpowiedzi:

pytanie 1 do 13-2019

pytanie 2 do 13-2019


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SILNIKA HYDRAULICZNEGO OBROTU KOPARKI

NR 14/2019

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

26.11.2019


Ze względu na zmianę daty dostawy ofert na 22.01.2020 proszę tytułowanie e-maili z ofertami oraz zapis na kopertach jako:
"Oferta – do zapytania nr 14/2019 – NIE OTWIERAĆ przed 22.01.2020 godziną 15.30"

Dodatkowo Beneficjent zmienia punkt zapytania z "10.4 Nie ma możliwości korygowania oferty oraz składania więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę." na "10.4 Nie ma możliwości korygowania oferty i można złożyć więcej niż jedną ofertę przez Wykonawcę."

Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Iventec Szymon Nadolski

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 14-2019 do 22.01.2020

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 14-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 14-2019

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 14-2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 14-2019

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 14-2019

Załącznik nr 5 do 14-2019


Pytania i odpowiedzi:

pytanie 1 do 14-2019

pytanie 2 do 14-2019

pytanie 3 do 14-2019

pytanie 4 do 14-2019

pytanie 5 do 14-2019

pytanie 6 do 14-2019

pytanie 7 do 14-2019

pytanie 8 do 14-2019

pytanie 9 do 14-2019


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ŁOŻYSKA WIEŃCOWEGO

NR 15/2019

 

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

27.11.2019

 

Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Z.F.M. Sp. z o.o. ZAFAMA Spółka Komandytowa

 

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 15-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 15-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 15-2019

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 15-2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 15-2019

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 15-2019

Załącznik nr 5 do 15-2019


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ JOYSTICKÓW DO MINI KOPARKI

NR 16/2019

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

27.11.2019


Ze względu na zmianę daty dostawy ofert na 22.01.2020 proszę tytułowanie e-maili z ofertami oraz zapis na kopertach jako:
"Oferta – do zapytania nr 16/2019 – NIE OTWIERAĆ przed 22.01.2020 godziną 15.30"

Dodatkowo Beneficjent zmienia punkt zapytania z "10.4 Nie ma możliwości korygowania oferty oraz składania więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę." na "10.4 Nie ma możliwości korygowania oferty i można złożyć więcej niż jedną ofertę przez Wykonawcę."

Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Iventec Szymon Nadolski

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 16-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 16-2019

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 16-2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 16-2019

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 16-2019

Zapytanie ofertowe 16-2019 do 22.01.2020


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ELEKTRYCZNYCH PEDAŁÓW DO MINI KOPARKI

NR 17/2019

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

27.11.2019


Ze względu na zmianę daty dostawy ofert na 22.01.2020 proszę tytułowanie e-maili z ofertami oraz zapis na kopertach jako:
"Oferta – do zapytania nr 17/2019 – NIE OTWIERAĆ przed 22.01.2020 godziną 15.30"

Dodatkowo Beneficjent zmienia punkt zapytania z "10.4 Nie ma możliwości korygowania oferty oraz składania więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę." na "10.4 Nie ma możliwości korygowania oferty i można złożyć więcej niż jedną ofertę przez Wykonawcę."

Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Iventec Szymon Nadolski

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 17-2019 do 22.01.2020

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 17-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 17-2019

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 17-2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 17-2019

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 17-2019


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ROZDZIELACZA HYDRAULICZNEGO

NR 18/2019

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

29.11.2019

 

Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy nie wybrano żadnego gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 18-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 18-2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 18-2019

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 18-2019

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 18-2019

Załącznik nr 5 do 18-2019

Zapytanie ofertowe 18-2019


Pytania i odpowiedzi:

pytanie 1 do 18-2019

pytanie 2 do 18-2019

pytanie 3 do 18-2019


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ZASILACZA

NR 19/2019

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

20.12.2019

Termin składania ofert zostaje przedłużony do 12.02.2020.
Punkt 9.2 i 9.3 ulega zmianie w części dotyczącej opisu
z "Oferta – do zapytania nr 19/2019 – NIE OTWIERAĆ przed 05.02.2020 godziną 15.30"
na
"Oferta – do zapytania nr 19/2019 – NIE OTWIERAĆ przed 12.02.2020 godziną 15.30"


Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy nie wybrano żadnego gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 19-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 19-2019

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 19-2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 19-2019

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 19-2019

Zapytanie ofertowe 19-2019


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ZASILACZA Z ŁADOWARKĄ

NR 20/2019

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

20.12.2019

Termin składania ofert zostaje przedłużony do 12.02.2020.
Punkt 9.2 i 9.3 ulega zmianie w części dotyczącej opisu
z "Oferta – do zapytania nr 19/2019 – NIE OTWIERAĆ przed 05.02.2020 godziną 15.30"
na
"Oferta – do zapytania nr 19/2019 – NIE OTWIERAĆ przed 12.02.2020 godziną 15.30"


Nierozstrzygnięte - brak ofert

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 20-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 20-2019

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 20-2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 20-2019

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 20-2019

Zapytanie ofertowe 20-2019


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ POMPY HYDRAULICZNEJ Z REGULATOREM LS

NR 21/2019

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

20.12.2019

 


Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy nie wybrano żadnego gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 21-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 21-2019

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 21-2019

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 21-2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 21-2019

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 21-2019


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ POMPY HYDRAULICZNEJ Z REGULATOREM LS

NR 01/2020

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

14.02.2020

 


Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Hydraulik Services Sp. z o.o.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 01-2020 - pompa z LS

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 01-2020

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 01-2020

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 01-2020

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 01-2020

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 01-2020


Pytania i odpowiedzi:

pytanie 1 do 01-2020


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ROZDZIELACZA HYDRAULICZNEGO

NR 02/2020

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

26.02.2020

Ze względu na przedłużenie terminu na składanie ofert zmianie ulega punkt 9.1 do 9.5 o poniższej treści:

9.1 Oferty można składać w formie elektronicznej lub papierowej.
9.2 W przypadku złożenia oferty elektronicznej należy ją przesłać na adres e-mail: m.skalniak@tophoe.pl a w tytule należy wpisać:
„Oferta – do zapytania nr 02/2020 – NIE OTWIERAĆ przed 19.03.2020 godziną 15.30”

9.3 W przypadku złożenia oferty w formie papierowej należy ją przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego na adres:
TOPHOE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 55D,
53-611 Wrocław

Na zamkniętej kopercie należy umieścić poniższy napis:

„Oferta – do zapytania nr 02/2020 – NIE OTWIERAĆ przed 19.03.2020 godziną 15.30”

9.4 Ofertę w formie elektronicznej lub papierowej należy przesłać/dostarczyć do 19 marca 2020r. do godziny 15:00.
9.5 Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną odrzucone.


UWAGA!!!

Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem i zaleceniami Rządu RP pracownicy Tophoe Polska Sp. z o.o. od 15.03.2020 do 30.03.2020 pracują zdalnie. W związku z powyższym składanie ofert jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez e-mail (m.skalniak@tophoe.pl).

Dodatkowo umowa w ramach zamówienia i umowy będą wysyłane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres e-mail (skan umowy). Umowę taką wykonawca powinien wydrukować, podpisać i opieczętować a następnie zeskanować i przesłać zwrotnie do Zamawiającego.


Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

RDL Hydraulics Sp. z o.o. Kaszubska 28, 80-297 Miszewko Poland

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 02-2020

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 02-2020

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 02-2020

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 02-2020

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 02-2020

Załącznik nr 5 do zapytania nr 2-2020

Zapytanie ofertowe 02-2020


Pytania i odpowiedzi:

pytanie 1 do 02-2020

pytanie 2 do 02-2020


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH

NR 03/2020

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

26.02.2020

Ze względu na przedłużenie terminu na składanie ofert zmianie ulega punkt 9.1 do 9.5 o poniższej treści:

9.1 Oferty można składać w formie elektronicznej lub papierowej.
9.2 W przypadku złożenia oferty elektronicznej należy ją przesłać na adres e-mail: m.skalniak@tophoe.pl a w tytule należy wpisać:
„Oferta – do zapytania nr 03/2020 – NIE OTWIERAĆ przed 19.03.2020 godziną 15.30”

9.3 W przypadku złożenia oferty w formie papierowej należy ją przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego na adres:
TOPHOE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 55D,
53-611 Wrocław

Na zamkniętej kopercie należy umieścić poniższy napis:

„Oferta – do zapytania nr 03/2020 – NIE OTWIERAĆ przed 19.03.2020 godziną 15.30”

9.4 Ofertę w formie elektronicznej lub papierowej należy przesłać/dostarczyć do 19 marca 2020r. do godziny 15:00.
9.5 Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną odrzucone.


UWAGA!!!

Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem i zaleceniami Rządu RP pracownicy Tophoe Polska Sp. z o.o. od 15.03.2020 do 30.03.2020 pracują zdalnie. W związku z powyższym składanie ofert jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez e-mail (m.skalniak@tophoe.pl).

Dodatkowo umowa w ramach zamówienia i umowy będą wysyłane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres e-mail (skan umowy). Umowę taką wykonawca powinien wydrukować, podpisać i opieczętować a następnie zeskanować i przesłać zwrotnie do Zamawiającego.

 

 


Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Hydraulik Services Sp. z o. o. | Strzegomska 55D | 53-611 Wrocław, POLAND

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 03-2020

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 03-2020

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 03-2020

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 03-2020

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 03-2020

Załącznik nr 6 do zapytania nr 3-2020

Zapytanie ofertowe 03-2020

Załącznik nr 5 do zapytania nr 3-2020 CZESC 1 z 2

Załącznik nr 5 do zapytania nr 3-2020 CZESC 2 z 2


Pytania i odpowiedzi:

pytanie 1 do 03-2020

pytanie 2 do 03-2020

pytanie 3 do 03-2020


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SILNIKA HYDRAULICZNEGO

NR 04/2020

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

31.03.2020

 


Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Iventec Szymon Nadolski

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 04-2020

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 04-2020

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 04-2020

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 04-2020

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 04-2020

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 04-2020


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SILNIKA HYDRAULICZNEGO

NR 05/2020

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

31.03.2020

 


Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Iventec Szymon Nadolski

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 05-2020

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 05-2020

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 05-2020

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 05-2020

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 05-2020

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 05-2020


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA

KOMPLETNEGO ZESTAWU DO MINI KOPARKI (WYŚWIETLACZE + OPROGRAMOWANIE + OKABLOWANIE)

NR 06/2020

 

realizowane w ramach projektu pn.:

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V”,

25.06.2020

 


Informujemy, iż w toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Iventec Szymon Nadolski

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 6-2020

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 06-2020

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego do Zapytania ofertowego nr 06-2020

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym do 06-2020

Załącznik nr 3 - Wzór umowy do zapytania nr 06-2020

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do zapytania nr 06-2020