Projekt nosi tytuł:

"Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V"


Wartość projektu: 3 284 171,61 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 339 118 PLN


Głównym celem projektu jest wykonanie badań i opracowanie prototypu innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki o napędzie gąsienicowym wyposażonej w pełni elektryczny napęd zasilany z sieci jednofazowej o napięciu do 240V wraz z kompletem dedykowanego osprzętu. Dodatkowo projekt zakłada zastosowanie baterii umożliwiających mini koparce pracę bez dodatkowego zasilania przez minimum 1 godzinę. Opracowanie rozwiązania umożliwi jednej osobie, w postaci operatora, na sterowanie maszyną z odległości w szczególnie trudnych warunkach, niebezpiecznych miejscach o dużych katach nachylenia oraz przy ograniczonej widoczności miejsca pracy układu roboczego. Opracowana mini koparka o napędzie elektrycznym będzie mogła znaleźć szerokie zastosowanie, m.in w pracach wewnątrz budynków, pracach ogrodowych, pracach budowlanych czy przy remontach drogowych.

Osiągnięcie celów głównego projektu nastąpi poprzez realizację następujących zadań:

- opracowanie założeń oraz koncepcji produktu w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników z wykorzystaniem metodologii Design Thinking - Myślenie Projektowe

- zaprojektowanie mini koparki wraz z dedykowanym osprzętem oraz wszelkich układów mających zastosowanie w mini koparce i osprzęcie

- przeprowadzenie szeregu badań i testów w celu optymalizacji projektu pod kątem funkcjonalnym, praktycznym i bezpieczeństwa

- analiza zastosowanych materiałów pod kątem ochrony środowiska i zastąpienie użytych materiałów na bardziej ekologiczne

- zbudowanie prototypu mini koparki, osprzętów oraz zabudowa z tworzywa sztucznego

- przeprowadzenie szczegółowej analizy mini koparki pod kątem możliwości uzyskania patentów oraz w kontekście produkcji seryjnej

http://www.tophoe.pl/wp-content/uploads/2020/03/LOGO-2020-800x48.png